Därför online

Planlägg din dag och spar tid

Möjligheten att kunna beställa våra produkter 24/7 betyder att du kan planlägga din dag som det passar dig bäst. 

Ännu fler möjligheter

Ut över att kunna beställa våra produkter online, kan du också se din orderhistorik, kontrollera garantier samt se de senaste kontoutdragen. 

Du bestämmer

Så snart din klinik är registrerad i systemet, sätter du själv upp de medarbetare, som skall ha tillgång till systemet. Om du har behov av det det, är det även möjligt att skräddarsy rättigheterna till varje medarbetare. Några kanske endast skall kunna beställa produkter og kontrollera garantier, medan andra också skall ha tillgång till kontoutdrag. 

Kundservice är din co-pilot

Vårt erbjudande om online beställning är en direkt forlängning av vår serviceinriktade kundservice, som är redo att ge live support på telefon 031-800150 - måndag till fredag kl. 08.00-16.30. 

Lätt att använda

Det är vårt mål at göra din uppplevelse så förutsägbar som möjligt, oavsett om du beställer stora mängder till lager eller enstaka apparater till en brukare. 

Tillgänglighet är nyckeln

Alla våra senaste ReSound och Beltone familjer och tilhörande tillbehör är tillgängliga online, här under: 

  • BTE (Behind-the-ear) apparater
  • RIE (Reicever-in-the-ear) apparater
  • ITE (In-the-ear) apparater
  • Trådlösa tillbehör
  • Tillbehör
  • Öroninsatser